XOR Compact finns i flera versioner. Programmen finns i en enklare standardversion och i en fullt utbyggd plusversion. Det finns också nätverksversion för upp till 6 samtidiga användare per företag. Det går utmärkt att uppgradera vid ett senare tillfälle om man vill börja med en enklare version. Till alla versioner medföljer en två-timmars utbildningsvideo samt utförliga manualer som beskriver arbetsgången steg för steg.

XOR Compact 500

XOR Compact 1500

XOR Compact 750

XOR Compact 3000

Compact 500 innehåller traditionell bokföring med alla nödvändiga rapporter som Balans- och resultatrapporter, huvudbok, momsrapport, mm. Standardversionen ger dig automatkonteringar, mallverifikat, objektredovisning, enklare analysverktyg och suverän grafikhantering med 3D diagram. I Standardversionen kan du arbeta med 5 företag.

Väljer du Plusversionen för du dessutom redovisning för 10 företag samt budgethantering, upp till 100 egna nyckeltal (de 12 vanligaste finns fördefinierade), kontoanteckningar, inbyggd minireskontra, SIE import/export.

Compact 750 baseras på Compact 500. Dessutom innehåller programmet en fullständig leverantörsreskontra med överföringsprogram för modembetalningar till Bank- och Postgiro. Du kan göra delbetalningar, buntbetalningar, ta fram betalningsförslag, mm.
Standardversionen ger dig leverantörsregister, betalningsbevakning, leverantörsanalys Du kan betala till Postgirots fakturabetalningsservice eller Bankgirots LB-rutin. I Standardversionen kan du arbeta med 5 företag.

Väljer du Plusversionen för du dessutom Valuta- och språkhantering, utlandsbetalningar, 10-i-topp listor för leverantörer och objekt, 10 företag, mm. Plusversionen är också förberedd för vår kommande EDI-modul.

Compact 1500 baseras på Compact 750. Utöver bokföring och leverantörsreskontra innehåller programmet också kundreskontra och fakturering. Du kan göra delbetalningar, buntbetalningar, ta fram betalningsförslag, mm.
Standardversionen ger dig ett komplett kundregister, artikelregister samt fakturering och kundreskontra. Du får kravrutiner och räntehantering samt en helt grafisk layouteditor för egen fakturadesign. I Standardversionen kan du arbeta med 5 företag.

Väljer du Plusversionen för du dessutom Samlings- och permanentfaktura, Offert, Order, Följesedel, Företagsanalys med 10-i-topp listor, Prisomräkningsfunktion, mm. Plusversionen arbetar med 10 företag och är förberedd för vår kommande EDI-modul.

Compact 3000 baseras på Compact 1500. Utöver bokföring, fakturering samt kund- och leverantörsreskontra innehåller programmet också Offert, Order, Lager och Inköpshantering. Programmet hanterar hela ditt varu- och penningflöde till/från kunder och leverantörer. Standardversionen ger dig lagerbokföring med vägt lagervärde. Du kan göra manuella inleveranser samt ställa prognoser över lagerrörelser. I Standardversionen kan du arbeta med 5 företag.

Väljer du Plusversionen för du dessutom FIFO-värdering, automatiska beställningar, inventeringsfunktion, sammansatta artiklar, inleveransprognos, inleverans via följesedel eller leverantörsfaktura, orderstockshantering, mm. Plusversionen arbetar med 10 företag och är förberedd för vår kommande EDI-modul.

info@ddt.nu