Här hittar du några av dom vanligaste frågorna sammanställda. Är det något du undrar över som du inte hittar här, är du välkommen att maila oss på info@ddt.nu eller ringa på telefon 0171-313 00.

Kan man köra XOR Compact i Windows 3.11?
Tyvärr inte. XOR Compact är ett modernt program som kräver Windows 95/98 eller Windows NT 4.0 för att fungera.

Hur mycket plats på hårddisken tar en komplett installation?
Ungefär 2,5 MB, därutöver bör du beräkna minst lika mycket för dina datafiler.

Vilken kapacitet måste min dator ha?
Du behöver en 486:a med minst 8 MB RAM. En tumregel: kan du köra MS Word så kan du med god marginal köra XOR Compact.

Varför finns det olika verifikatserier?
XOR Compact är ett integrerat system med olika delar och funktioner. För att ge dig en strukturerad och överskådlig redovisning sparar XOR Compact verifikat avseende leverantörsfakturor och kundfakturor i olika serier. Även de verifikat du själv bokar sparas i en särskild serie.

Har XOR Compact något utbildningsmaterial?
Med programmet följer en utbildningsvideo. Du kan också beställa särskilt utbildningsmaterial (används bl a av flera skolor i den dagliga undervisningen).

Har programmet inbyggd hjälpfunktion?
XOR Compact har en effektiv hjälpfunktion. Tryck på F1 och du får hjälp om den funktion du använder eller det avsnitt i programmet du just befinner dig i.

Kan jag sköta flera företags bokföring i programmet?
XOR Compact hanterar i standardversionen upp till 5 företag. Med tilläggsmoduler hanteras upp till 600 företag i en och samma installation av programmet.

Fungerar programmet i nätverk?
XOR Compact finns i nätverksversion för upp till fem samtidiga användare. Installationen är enkel och rättfram. Har du t ex ett nätverk för skrivardelning eller mail kan du vara igång på mindre än 30 minuter!

Vilken skrivare skall man ha?
Du kan använda matris- bläckstråle- eller laserskrivare. Har du en skrivare som fungerar i Windows så fungerar den med XOR Compact.

Kan man bygga ut programmet?
Utöver redovisning finns tilläggsmodulerna fakturering, kund- och leverantörsreskontra och order/lager/inköp. Du betalar endast för tilläggsmodulerna när du vill bygga ut programmet.

Kan flera bokföringsår köras samtidigt?
Du kan ha två år öppna samtidigt. Kontosaldon sparas dock alltid i 10 år. Tidigare år kan du få tillgång till genom dina säkerhetskopior.

Finns budget i programmet?
I våra plusversioner kan du budgetera intäkter, kostnader, balanskonton och dessutom objekt på kontonivå.

Kan jag hindra andra från att titta i min bokföring?
Ställ in användare och lösenord, så att obehöriga ej kan komma åt din redovisning.

Kan programmet hantera valuta?
Valutahantering ingår i alla program från XOR Compact 750 plus och uppåt.

Backup, klarar XOR Compact det åt mig?
Du måste göra backup! XOR Compact har en enkel backup som du kör inifrån programmet. En fungerande backup spar massor av tid och pengar om du skulle få datorhaveri eller inbrott.

Vad är programmets motsvarighet till dagboken?
Programmet skriver ut en verifikationslista och kommer ihåg senast utskrivna verifikat. Nästa gång du skriver ut fyller den på och du får en kronologisk dagboksjournal! Du kan när du vill göra extra utskrifter.

Kan man läsa in prislistor?
Via ett tilläggsprogram hanterar vi för närvarande inläsning av branschprislistor för el-, färg- och VVS-branschen.

Kan man koppla programmet till andra programvaror?
XOR Compact innehåller ett stort antal databasanrop som gör det möjligt för utvecklare av andra program att helt styra innehåll och uppdatering av XOR's databas.

Hur fungerar Export/Import?
Dessa funktioner ger möjlighet att föra över data mellan XOR Compact och andra program (t ex skatte- och kalkylprogram) eller mellan datorer.

Vad är SIE format och kan XOR Compact hantera det?
SIE är ett standardiserat format (Standard Import och Export format) som gör att du kan flytta information mellan program av olika fabrikat. XOR Compact klarar SIE nivå 4, vilket är den mest detaljerade och omfattande nivån.

Kan man förlänga ett räkenskapsår?
Du kan arbeta med räkenskapsår i upp till 18 månader.

Klarar XOR Compact kostnadsställen och projekt?
Du kan lägga upp önskat antal kostnadsställen och/eller projekt, även fleråriga.

Hur rättar man en felbokning?
En felbokning rättas antingen genom att programmet stryker över den felaktiga transaktionsraden åt dig och lägger till datum för din rättelse eller genom att du gör en ombokning med hänvisningar på traditionellt sätt.

Hur många kunder, artiklar osv kan registreras?
XOR Compact hanterar obegränsat antal artiklar. I praktiken används sällan mer än 10.000 artiklar eftersom XOR Compact i första hand vänder sig till mindre företag.

Vilka kontoplaner kan jag använda?
XOR Compact levereras med aktuella standardkontoplaner (t ex BAS 95, BAS 96, EU BAS 97) men även branschanpassade kontoplaner finns.

Kan rapporterna ändras?
Du kan anpassa standardrapporterna efter dina önskemål. Huvudtext, kolumninformation och bredd, teckensnitt osv.

Kan jag använda min logotyp på fakturorna?
Du kan använda logotypbilder i bildformaten .WMF eller .BMP på dina fakturor.

Har programmet betalningsfunktioner?
Programmet levereras med funktioner för betalning med post- och bankgiro över modem (eller med diskett).

Kan jag använda "klippa och klistra" i XOR Compact?
Funktionerna "klipp och klistra" är standard i Windoesprogram och finns naturligtvis i XOR Compact.