Välkommen till DDT-DataDesignTeam 

Kontakta DDT Till sidan om webhotellet Till startsidan

Ekonomisystem för Windows

Systemlösningar

För mindre och medelstora företag har vi bra erfarenhet av systemlösningar. Vi kan erbjuda en helhet eller delar av system som mjukvara, hårdvara, utbildning och organisation, installation och underhåll av drift i client/server miljö.
Vi skapar driftsäkerhet genom att teckna serviceavtal för underhåll av den löpande driften, backupfunktionen samt uppgradering av datasystemet.