Välkommen till DDT-DataDesignTeam 

Till sidan om DDT Kontakta DDT Du är på sidan om hotellet Till startsidan

Ekonomisystem för Windows

Du är varmt välkommen till vårt webhotell!

Via vår webserver visas dina websidor för besökare, dygnet runt och över hela världen. Det är enkelt, billigt och driftsäkert. Vi hjälper dig också att komma igång på Internet och utöver att vi producerar weblösningar registrerar vi domäner, ger support, service och konsultation kring teknik, affärsupplägg och design.

Utveckling
En del av vår affärsidé är att arbeta för kundens utveckling och styrka i internetkonceptet. I praktiken innebär det att vi hela tiden följer och bevakar att de mål och krav vi tillsammans bestämt uppfylls. Dessutom försöker vi att komma med idéer och krav som är utvecklande för din affäsverksamhet. Vi får ju en hel del 'input' från våra andra kunder och det kan vara till din nytta.

Tjänster
Som gäst hos oss kan du även ta del av våra tjänster kring Internet och det är bl a: Domänregistrering med företags-, produkt-, organisationsnamn eller liknande. Kostnad för detta varierar beroende på typ av domän. Det tillkommer även en årsavgift för dessa. Ex: www.foretaget.se där .se är en sk. Toppdomän. Andra toppdomäner kan vara .com, .net, .nu m fl.
E-post kan dirigeras via dessa domäner och motsvarande e-mailadress kan vara info@foretaget.se. Detta är också en tjänst vi tillhandahåller.

Underhåll och uppdatering av webinnehållet är en viktig del av Internetkonceptet och den delen debiteras löpande per timme, f.n. 690:- exkl. moms. Konsultation kring Internet och affärsverksamhet via Internet, kommunikationslösningar, intranet och webteknik är en annan för kunden viktig del av vår verksamhet. Här arbetar vi med timdebitering, f.n. 840:- exkl. moms, eller i projektform enligt överenskommelser. Statistik över den trafik och de händelser som sker på hemsidan är en viktig del av uppföljningen och för utvecklingen av design och marknadsföring. Här finns olika sätt att få information.